ст. преп. д-р Асен Атанасов

ст. преп. д-р Асен Атанасов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Длъжност Вр. ИД Ръководител катедра
Звено Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Длъжност Старши преподавател