Анастасия Марчева

доц. д-р Анастасия Марчева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Доцент