Ангела Костова

Ангела Костова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Инспектор катедра