Възможност за участие в краткосрочна младежка мобилност по проблемите на устойчивото развитие в Крижевци

Уважаеми студенти и докторанти,
Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност най-учтиво Ви кани да вземете участие в краткосрочен обмен по проект на СА “Д. А. Ценов” “Go Zero, Danube!”. Мобилността ще се проведе в Крижевци (Хърватия) от 19.11.2019г. до 26.11.2019 г. Темата на проекта е свързана с устойчивото развитие, отпадъка, който ние хората създаваме като потребители на стоки, и креативните начини, чрез които да подобрим нашия екологичен принос.
Участниците в обмена трябва да отговарят на следните изисквания:
   - да са на възраст 18-23 години;
   - да са студенти или докторанти на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Работният език на обмена е английски. От участниците се очаква активно присъствие по време на дискусиите и работилниците по проекта.
Храната, настаняването и транспортът по проекта са за сметка на проект “Go Zero, Danube!”, осъществяван с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”

Участниците трябва да заплатят такса за участие в размер на 30 евро.
За повече информация и записване за участие, моля пишете на: erasmus@uni-svishtov.bg или посетете Центъра за международна дейност.
Краен срок за кандидатстване: 01 ноември 2019 г. (петък)