Важно за студентите, придобили ОКС „бакалавър“, след положен държавен изпит на 29 - 30 юни 2018 г. и на 07 септември 2018 г. (втора специалност)

Уважаеми колеги,
полагането на подпис върху дипломите за висше образование, ще се осъществи във факултетните канцеларии, както следва:

06.10.2018 г. (събота) - 08:00 – 13:00 часа; 
07.10.2018 г. (неделя) - 08:00 – 13:00 часа;
08.10. – 12.10.2018 г. - 08:00 – 17:00 часа;
13.10.2018 г. (събота) - 08:00 – 13:00 часа;
15.10. – 19.10.2018 г. - 08:00 – 17:00 часа;
20.10.2018 г. (събота) - 08:00 – 13:00 часа.


На основание чл. 4 (2), т. 2 б) от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, подписът на притежателя е задължителен реквизит, който съдържа дипломата за висше образование. Без положен подпис в обявения период, дипломата не може да се получи по време на официалната церемония.
отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“