Тържествено връчване на дипломите за висше образование ОКС "Бакалавър"