Студенти от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ бяха на посещение в Община Свищов

Студенти от специалностите „Индустриален бизнес и предприемачество“ и „Индустриална бизнес икономика“ към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ посетиха Община Свищов, където участваха в обучение, посветено на проектите и тяхното управление. Посещението в реална работна среда бе организирано от доц. д-р Искра Пантелеева и гл. ас. д-р Емил Николов.

Студентите бяха посрещнати от Маргарита Петкова Перникова – главен експерт „Интеграция, НПО и връзки с обществеността“, и Кристина Симеонова Балева – младши специалист „Младежки медиатор“. Те запознаха присъстващите с част от европейските проекти, които Община Свищов е реализирала, реализира или има намерение да реализира. Акцентът бе поставен върху тяхната специфика, трудностите при управлението им и възможностите за по-добър контрол върху проектните дейности. Разгледани бяха интересни казуси, свързани с кандидатстването и реализирането на европейски проекти. Студентите получиха ценни съвети от специалистите на Община Свищов. Младши специалист Кристина Балева отбеляза, че също е възпитаник на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ и това е оказало решаващо значение за нейното успешно професионално развитие.

Втората част на обучението се осъществи под формата на дискусия, в която студентите поставиха своите въпроси, свързани с управлението на европейските и националните проекти, като получиха компетентни отговори от специалистите, придружени с примери от богатия им опит. Студентите демонстрираха повишен интерес към възможностите, които европейските проекти разкриват за подобряване на обществената инфраструктура и качеството на живот.

Срещата приключи с обща снимка и обещание за нови работни посещения, по-тясно сътрудничество и възможност за персонални консултации на студентите по проблеми, свързани с управлението на европейски проекти.

Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ благодари на г-н Борислав Замфиров (зам. кмет на Община Свищов) за осъществяването на това ползотворно обучение, както и на специалистите Маргарита Перникова и Кристина Балева, които отделиха от своето работно време, за да помогнат на студентите да разширят своя кръгозор и познания в областта на проектите и тяхното управление.