Стартира приемът на документи за кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Уважаеми кандидат-студенти,
информираме ви, че стартира приемът на документи за кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов в:

За повече информация:
Кандидатстудентски център
тел. 0885 090009
0631/ 66 381
0631/ 66 225
е-mail: ksk@uni-svishtov.bg
Център за дистанционно обучение 
тел. 0882 637403
0631/66 403
е-mail: dl@uni-svishtov.bg