СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 2019

Съюз на учените в България обявява конкурс за високи научни постижения 2019 в научни области: естествени науки, инженерни науки, биологически и медицински науки, аграрни науки, хуманитарни науки и обществени науки.
Повече информация за конкурса може да получите ТУК и ТУК.