Съобщение за студентите относно Проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"

Уважаеми студенти,

Eднократните стипендии по проект „Студентски практики – Фаза 2“ са преведени по сметките на студентите, които са приключили практиката си през месец АВГУСТ 2022 г.
Всички студенти, които са  приключили практиката си за целия период от началото на проекта до месец АВГУСТ 2022 г. могат да получат удостоверенията си в Кариерния център в работни дни от понеделник до петък или чрез изпращане по куриер за сметка на студента, което да се заяви на e-mail: praktiki@uni-svishtov.bg.

За тези студенти, които не са участвали в проекта и желаят да се включат, могат да направят това като използват следните насочващи процедурни указания:

  • В проекта могат да участват студенти от всички форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, еднократно за всяка ОКС.
  • За тази цел е необходимо да се регистрирате, попълвайки формуляра от сайта на Стопанска академия и в информационната система на МОН на следните линкове:
  • Регистрация към СА „Д. А. Ценов“ като попълните формуляра от ТУК. 
  • Регистрация в системата на МОН (или саморегистрация на линка в дясната част на екрана) ТУК.
  • Процедурата за кандидатстване се намира ТУК.   

За консултации:
Доц. д-р Ваня Григорова, Водещ функционален експерт, тел. 0884353357
Контакти с техническите изпълнители по проекта:  тел. 0885680168 и ел. поща: praktiki@uni-svishtov.bg