Съобщение за студентите относно Проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"

Уважаеми студенти,

На 9 май 2022 г. ще бъдат преведени еднократните стипендии по банковите сметки на студентите, които са приключили практиката си по проект „Студентски практики – Фаза 2“ през месец АПРИЛ 2022 г.

Всички студенти, които са  приключили практиката си за целия период от началото на проекта до месец АПРИЛ 2022 г. могат да получат удостоверенията си в Академичния кариерен център в работни дни от понеделник до петък или чрез изпращане по куриер за сметка на студента, което да се заяви на e-mail: praktiki@uni-svishtov.bg

За тези студенти, които не са участвали в проекта и желаят да се включат, могат да направят това като използват следните насочващи процедурни указания:

  • В проекта могат да участват студенти от всички форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, еднократно за всяка ОКС.
  • За тази цел е необходимо да се регистрирате, попълвайки формуляра от сайта на Стопанска академия и в информационната система на МОН на следните линкове:
  • Регистрация към СА „Д. А. Ценов“ като попълните формуляра от ТУК 
  • Регистрация в системата на МОН (или саморегистрация на линка в дясната част на екрана) ТУК. 
  • Процедурата за кандидатстване се намира ТУК