Начало на приема за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми кандидат-студенти,
Информираме ви, че считано от 20 януари 2022 година, стартира приемът на документи за кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов в:

За повече информация:
Кандидатстудентски център
тел. 0885 090009
0631/ 66 225
е-mail: ksk@uni-svishtov.bg

Център за дистанционно обучение 
тел. 0882 637403
0631/66 403
е-mail: dl@uni-svishtov.bg