Международна студентска конференция, посветена на 32-та годишнина от стартирането на програма “Еразъм+”, събра участници от 21 държави

Международна студентска конференция на тема “Опит и възможности пред студентите за участие в многостранни партньорства за постигане целите за устойчиво развитие” се проведе в периода 13-16 юни 2019 г. в учебната база на Стопанска академия в с. Кранево. Форумът събра 82 участници от 21 държави, споделящи идеите на ООН за трасформиране на света и значимият принос на програма “Еразъм+” за тяхната реализация.


В дискусиите се включиха български и чуждестранни студенти и докторанти на Академията, които споделиха своите виждания за мястото и ролята на програма “Еразъм+” за постигане глобалните цели за устойчиво развитие чрез осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене през целия живот, намаляване на неравнопоставеността в и между страните, насърчаване на мирни и приобщаващи общества. За своите презентации и активно участие бяха отличени Елчин Мамадов от Азербайджан, Тигран Галаян от Армения, Мохамед Али и Мохамед Албаз от Египет, Шовкад Аминов от Узбекистан, Полина Шатунова от Русия, Зайнаб Зерие от Палестина, Виолина Кирилова от България.
Конференцията приключи със споделяне на преживяванията и впечатленията на чуждестранните студенти от обучението в Стопанска академия и усилията на Центъра за международна дейност по тяхното социализиране и интегриране.