Комбинирана интензивна програма под координаторството на Стопанска академия посрещна участници от седем държави

Първата комбинирана интензивна програма на тема „Разработване на успешни проектни предложения за висши училища“, координирана от Стопанска академия, посрещна обучаеми от 7 висши училища. По време на присъствения тренинг, проведен в периода от 4 до 8 септември 2023 г. в с. Чифлик и Свищов, участие взеха 19 обучаеми, представители на висши училища от седем държави–членки на ЕС и трети държави, асоциирани към програма „Еразъм+“, сред които Политехнически институт в Томар (Португалия), Университет в Камерино (Италия), Университет „Валахия“ в Търговище (Румъния), Университет на Южна Бохемия в Ческе Будейовице (Чехия), Университет в Търнава (Словакия), Университет за наука и технологии в Адана (Турция) и СА „Д. А. Ценов“.

Идейната концепция на комбинираната интензивна програма е разработена по инициатива на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (България), в партньорство с Политехническия институт в Томар (Португалия), Университета в Камерино (Италия) и Университета „Валахия“ в Търговище (Румъния). Програмата е проектирана в две части: 5-дневен интензивен присъствен тренинг и последващо 30-дневно виртуално обучение в електронна среда. Комбинираната интензивна програма се реализира в рамките на проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000008608, осъществяван от СА „Д. А. Ценов“ с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“.
По време на присъствения тренинг, стъпвайки на педагогически подходи като проектно-базирано и преживенческо обучение, участниците бяха въвлечени в генерирането на идеи за разработването на работни пакети и индикатори, разпределението на партньори по дейности, в провеждането на конкурентен анализ, анализ на приоритетите на програма „Еразъм+“, на ключовите дейности, на критериите за оценяване.

Обучението продължава в електронна среда и ще проведе в нарочно създадения за целта курс в платформата https://training.eacademy.bg/ на Стопанска академия. По време на виртуалната част от комбинирана интензивна програма, обучаемите ще имат възможността да влязат в ролята на рецензенти и в рамките на малки мултифункционални международни екипи да изготвят рецензия и да дадат препоръки за подобряване на разработените по време на присъствения тренинг работни пакети. За успешното завършване на програмата, обучаемите, организирани в екипи на институционален принцип, ще трябва да подготвят подобрен работен пакет, съобразен с получената обратна връзка.


 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.