Изплащане на стипендии за м.Март 2018 г.

Уважаеми колеги,
На 17.04.2018 г. е извършен превод на сумите за стипендии за месец март. Същите ще са  по сметките на класираните студенти на 18.04.2018 г.