Конкурси за докторанти по плана за учебната 2017/2018 г.

Уведомяваме допуснатите катдидат-докторанти по плана за учебната 2017/2018 г., че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на
27 ноември 2017 г. (понеделник), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората, а по чужд език на 29 ноември 2017 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов. При явяване на изпита носете личната си карта.