Ресурси за е-обучение

Дистанционно обучение

Платформа за дистанционно обучение за студенти записани след 28 юни 2017 г.Virtual Joint Learning

Платформа за дистанционно обучение за студенти записани преди 28 юни 2017Сайт за обучение по философия


Сайт за обучение по немски език


Сайт за обучение по руски език