ВЕСТНИЦИ 
ЕЖЕДНЕВНИЦИ 
1. 24 часа
2. Труд
3. Дума
4. Стандарт
5. Борба
6. Сега
7. Капитал Daily

ВЕСТНИЦИ С ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ 
1. Аз Буки
2. Банкеръ
3. Български фермер
4. Дунавско дело
5. Държавен вестник
6. Експерт счетоводител
7. Застраховател
8. Капитал
9. Култура
10. CIO
11. 168 часа
12.Форум Север

СПИСАНИЯ 
1. Агробизнесът
2. Актив
3. Банките в България
4. Библиотека
5. Библиотека “Български счетоводител
6. Бюджетът
7. Български законник
8. Вътрешен одитор
9. Доклади на БАН
10. Европа 2001
11. Земеделие плюс
12. Икономика
13. Икономическа мисъл
14. Икономически изследвания
15. Исторически преглед
16. Икономически преглед
17. Икономически и социални алтернативи
18. Логистика     
19. Лозарство и винарство
20. Математика и информатика
21. Медицински мениджмънт и здравна политика
22. Международни отношения
23. Мениджър
24. Новото данъчно законодателство през 2017 г.
25. Наръчник на икономиста
26. Образование 
27. Пазар на държавни ценни книжа
28. Педагогика   
29. Правна мисъл
30. Проблеми на географията
31. Собственост и право
32. Социално осигуряване – 2017 г.
33. Труд и право
34. Трудови отношения – 2017 г.
35. Социологически проблеми
36. Стратегии на образователната и научната политика
37. Търговско право
38. Търговско и облигационно право
39. Счетоводство, данъци и право
40. Хранително-вкусова промишленост
41. ХИ & Т (Хранителна индустрия и търговия)
42. Човешки ресурси
43. Ютилитис
44. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
45. INFO свят
46. National Geographic Magazine
47. Геополитика & геостратегия 
48. Регал
49. Счетоводство плюс
50. Списание на БАН
51. Философия
52. Чуждоезиково обучение
53. Спорт и Наука
54. Общество и право
55. Обществени поръчки
56. Националните счетоводни стандарти
57. Счетоводство 2017 г.
58. Информационен бюлетин на БНБ  
59. Известия. Списание на ИУ - Варна   

ИЗДАНИЯ НА НСИ 
1. България 2017
2. Бюджети на домакинствата в Р България 2016
3. Енергийни баланси 2015
4. Заетост и безработица – годишни данни 2016
5. Здравеопазване 2016
6. Население и демографски процеси 2016
7. Образование в Р България 2017
8. Околна среда 2015
9. Основни макроикономически показатели 2016
10. Районите, областите и общините в Р България 2015
11. Сп. “Статистика”
12. Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки
13. Статистически годишник 2016
14. Статистически справочник 2017 (на бълг. език)

РУСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
1. Вопросы экономики
2. Мировая экономика и международные отношения
3. Проблемы теории и практики управления

ЗАПАДНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 
1. Journal of Management
2. Journal of Marketing
3. Journal of Finance
4. Journal of Risk and insurance
5. The Quarterly Journal of Economics
6. Management Information Systems Quarterly