Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион
   
Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители
   

Асоциация на европейските университети

   

Международна мрежа на митническите университети