Графици за магистърско обучение

Дистанционно обучение

Платформа за дистанционно обучение за студенти записани след 28 юни 2017 г.Virtual Joint Learning

Платформа за дистанционно обучение за студенти записани преди 28 юни 2017

 
Редовна форма на обучение

  СЕДМИЧЕН  ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми летен семестър, уч. 2018/2019 година

  Прием 2018 Октомври