ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Хотелиерски мениджмънт (на английски език)"