ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Финансово управление в публичния сектор"