ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Финансов мениджмънт (на английски език)"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФФ-КФК-М-301 Управление на капиталите във фирмата 42 14 6
ФФ-КФК-М-302 Финансови деривати 42 14 6
ФФ-КФК-М-303 Капиталово бюджетиране 42 14 6
ФФ-КФК-М-304 Финансово управление на човешките ресурси 42 14 6
ФФ-КФК-М-305 Международен финансов мениджмънт 42 14 6
ФФ-КФК-М-306 Финансов анализ 42 14 6
2 семестър
ФФ-КФК-М-307 Управление на дълга 42 14 6
ФФ-КФК-М-308 Бюджетно управление на фирмата 42 14 6
ФФ-КФК-М-309 Ценови мениджмънт 42 14 6
ФФ-КФК-М-310 Магистърски семинар по Финансов мениджмънт 14 14 3