ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Финансов контрол и външен одит"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФСО-ККАСД-М-317 Технология на финансовия контрол 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-319 Вътрешен одит в банките 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-318 Анализ на финансовите отчети 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-321 Доказване във финансовия контрол и външния одит 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-320 Оценка на контролната дейност 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-301 Теория на контрола 42 14 6
2 семестър
ФСО-ККАСД-М-322 Международни одиторски стандарти 42 14 6
ФСО-КСО-М-321 Счетоводни концепции и стандарти 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-323 Одит в публичния сектор 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-324 Креативност и конфликтност в данъчния контрол 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-335 Магистърски семинар по Финансов контрол и външен одит 14 14 3