ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Управление на международни проекти"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФММ-КСП-М-360 Управление на програми и проекти 42 14 6
ФММ-КСП-М-361 Оперативно управление на проекти 42 14 6
ФММ-КМИО-М-337 Международни стандарти за управление на проекти 42 14 6
ФММ-КСП-М-321 Управление на риска в проект 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-339 Одит на проекти 28 28 6
ФММ-КСП-М-358 Основи на проектното управление 42 14 6
2 семестър
ФММ-КМИО-М-335 Трейнинг по управление на проекти 42 14 6
ФММ-КСП-М-362 Градско развитие 42 14 6
ФММ-КСП-М-322 Иновационни проекти 42 14 6
ФММ-КСП-М-363 Магистърски семинар Управление на международни проекти 14 14 3