ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Търговско посредничество и инвестиционно банкиране"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФПТБ-КТБ-М-309 Търговска политика 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-316 Търговско посредничество 42 14 6
ФФ-КФК-М-334 Инвестиционно банкиране 42 14 6
ФФ-КФК-М-302 Финансови деривати 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-311 Организация и отчитане на търговските сделки 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-306 Борси и борсови операции 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КТБ-М-312 Проектно консултиране 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-317 Конкурентоспособност на търговския бизнес 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-318 Управление на иновациите 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-319 Магистърски семинар по Търговско посредничество и инвестиционно банкиране 14 14 3