ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"