ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Счетоводство и одит (на английски език)"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФСО-КСО-М-331 Международни стандарти за финансово отчитане 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-322 Международни одиторски стандарти 42 14 6
ФСО-КСО-М-326 Финансово счетоводство 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-310 Одит 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-318 Анализ на финансовите отчети 42 14 6
2 семестър
ФСО-КСО-М-325 Управленско счетоводство 42 14 6
ФСО-КМС-М-320 Бизнес статистика 42 14 6
ФСО-КМС-М-321 Иконометрия 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-340 Магистърски семинар по Счетоводство и одит 14 14 3