ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Мениджмънт на търговската дейност"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФПТБ-КТБ-М-309 Търговска политика 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-310 Търговско кредитиране 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-311 Организация и отчитане на търговските сделки 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-312 Проектно консултиране 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-313 Търговски мениджмънт 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-301 Икономика на търговията 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КТБ-М-314 Реинженеринг на търговската дейност 42 14 6
ФММ-КМИО-М-308 Международен бизнес 42 14 6
ФММ-КМИО-М-319 Корпоративна социална отговорност в търговския бизнес 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-315 Магистърски семинар по Мениджмънт на търговската дейност 14 14 3