ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Мениджмънт на туризма (на английски език)"
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема