ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Мениджмънт на туризма (на английски език)"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-328 Устойчиво развитие на туризма 42 14 6
ФММ-КМА-М-324 Маркетинг в туризма и хотелиерството 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-328 Иновационен мениджмънт в туризма 42 14 6
ФММ-КБИ-М-318 Електронен бизнес в туризма 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-321 Алтернативен туризъм 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-327 Мениджмънт на туризма 42 14 6
ФФ-КФК-М-304 Финансово управление на човешките ресурси 42 14 6
ФФ-КФК-М-305 Международен финансов мениджмънт 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-325 Магистърски семинар по Мениджмънт на туризма 14 14 3