ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Маркетингови комуникации"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФММ-КМА-М-311 Интегриран бранд мениджмънт 28 28 6
ФММ-КМА-М-312 Интегрирани маркетингови комуникации 42 14 6
ФММ-КМА-М-313 Емпирични маркетингови изследвания 42 14 6
ФММ-КМА-М-314 Интернет маркетинг 28 28 6
ФММ-КМА-М-315 Медия планиране 42 14 6
ФММ-КМА-М-305 Принципи на маркетинга 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМА-М-316 Одит на маркетинговите комуникации 42 14 6
ФММ-КМА-М-308 Управление на продажбите 28 28 6
ФММ-КМА-М-309 Управление на взаимоотношенията с клиенти 28 28 6
ФММ-КМА-М-317 Магистърски семинар по Маркетингови комуникации 14 14 3