ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт"