ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Маркетинг"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФММ-КМА-М-301 Маркетингов инженеринг 42 14 6
ФММ-КМА-М-302 Стратегически маркетингов мениджмънт 42 14 6
ФММ-КМА-М-303 Аналитично извличане на знания от данни 42 14 6
ФММ-КМА-М-304 Маркетингов одит 42 14 6
ФММ-КМА-М-326 Стратегически бранд мениджмънт 28 28 6
ФММ-КМА-М-305 Принципи на маркетинга 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМА-М-307 Маркетингов тренинг 42 14 6
ФММ-КМА-М-308 Управление на продажбите 28 28 6
ФММ-КМА-М-309 Управление на взаимоотношенията с клиенти 28 28 6
ФММ-КМА-М-310 Магистърски семинар по Маркетинг 14 14 3