ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Корпоративен мениджмънт"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФПТБ-КИБП-М-329 Корпоративно предприемачество 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-310 Мениджмънт на корпорациите 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-311 Управление на корпоративната собственост 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-312 Антикризисно управление на корпорацията 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-314 Бизнес риск в корпорацията 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-303 Организация на индустриалното предприятие 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КИБП-М-313 Иновационен мениджмънт 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-315 Управление на екипи и комуникации 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-316 Индустриална политика 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-317 Управление на аутсорсинг проекти 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-318 Магистърски семинар по Корпоративен мениджмънт 14 14 3