ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Информационни системи и технологии в бизнеса"
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема