ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Икономика и мениджмънт на туризма"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-301 Организация на алтернативния туризъм 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-304 Туристическа политика 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-302 Стратегии в туризма 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-308 Сигурност и безопасност в туризма 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-306 Мениджмънт на туризма 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-305 Въведение в туризма 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КИУТ-М-303 Устойчиво развитие на туризма 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-307 Конкурентоспособност на туристическия бизнес 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-306 Валутен и митнически контрол 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-309 Магистърски семинар по Икономика и мениджмънт на туризма 14 14 3