ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Европейски бизнес и регулации"