ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Валутен, митнически и данъчен контрол"