ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Бизнес аналитика (на английски език)"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФММ-КСП-М-354 Стратегическа бизнес аналитика 42 14 6
ФММ-КБИ-М-316 R за бизнес анализи 42 14 6
ФСО-КМС-М-322 Приложна статистика за изследователи 42 14 6
ФММ-КМА-М-319 Бизнес аналитика чрез извличане на знания от данни 42 14 6
ФММ-КМА-М-320 Анализ на клиентите 42 14 6
ФММ-КМИО-М-333 Анализ на хората 42 14 6
ФФ-КФК-М-347 Финансова аналитика 42 14 6
ФПТБ-КИБП-М-326 Оперативен анализ 42 14 6
2 семестър
ФММ-КБИ-М-317 Бизнес интелигентност 42 14 6
ФММ-КМА-М-321 Маркетингова аналитика 42 14 6
ФММ-КМА-М-323 Социални медии и уеб анализ 42 14 6
ФММ-КМА-М-322 Магистърски семинар по Бизнес аналитика 14 14 3