ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Фирмен мениджмънт и контролинг"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФММ-КМЕ-М-338 Фирмен мениджмънт 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-339 Ситуационен мениджмънт 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-340 Фирмен контролинг 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-341 Съвременни бизнес организации 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-390 Бизнессреда и малък бизнес 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-347 Организационен мениджмънт и ефективност 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМЕ-М-355 Ситуации и поведение в управлението 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-308 Индустриален мениджмънт 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-307 Корпоративен мениджмънт 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-305 Устойчиво развитие на организациите 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-346 Магистърски семинар по Фирмен мениджмънт и контролинг 14 14 3