ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Управление на фирмената сигурност"