ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Управление и поведение в бизнеса"