ОКС "Магистър", Дистанционна форма, след професионален бакалавър
Учебен план на магистърска програма "Мениджмънт на търговската дейност"
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема