ОКС "Магистър", Дистанционна форма, след професионален бакалавър
Учебен план на магистърска програма "Агробизнес"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Развитие на селските райони З 42 14 6
Малък и семеен агробизнес З 42 14 6
Аграрен мениджмънт З 42 14 6
Инвестиционни проекти в агробизнеса З 42 14 6
Аграрна политика З 42 14 6
2 семестър
Екологично и устойчиво развитие на агрофирмата З 42 14 6
Селски и аграрен туризъм З 42 14 6
Управленска отчетност З 42 14 6
Аграрно предприемачество З 42 14 6
Нетрадиционни селскостопански производства З 42 14 6
3 семестър
Диверсификацията – инструмент за минимизиране на риска в агробизнеса З 42 14 6
Организация и управление на защитени природни ресурси З 42 14 6
Счетоводно отчитане дейността на селскостопанското предприятие З 42 14 6
Управление на иновациите в агробизнеса З 42 14 6
Управление на капиталите във фирмата З 42 14 6
4 семестър
Локализация на алтернативния туризъм И 42 14 6
Цени, пазари и регулиране в агробизнеса И 42 14 6
Алтернативни източници на доходи в селските райони З 42 14 6
Магистърски семинар по Агробизнес З 14 14 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема