ОКС "Магистър", Дистанционна форма, след професионален бакалавър
Учебен план на магистърска програма "Управление на човешките ресурси"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Бизнес стратегии З 28 28 6
Екологични модели на развитие З 28 28 6
Лидерство и ръководство З 28 28 6
Управление на малкия бизнес З 28 28 6
Управление на фирмата З 28 28 6
2 семестър
Административен процес в мениджмънта З 28 28 6
Оперативно управление З 28 28 6
Ситуационен мениджмънт З 28 28 6
Съвременни бизнес технологии З 28 28 6
Въведение в социалния мениджмънт З 28 28 6
3 семестър
Теория на организациите З 28 28 6
Администриране в управлението на човешките ресурси З 28 28 6
Основи на управлението на човешките ресурси З 28 28 6
Управление и поведение в организациите З 28 28 6
Организационен мениджмънт и ефективност З 28 28 6
4 семестър
Методи и стратегии в управлението на фирмите И 28 28 6
Корпоративен мениджмънт И 28 28 6
Устойчиво развитие на организациите И 28 28 6
Оперативно управление на човешките ресурси З 28 28 6
Магистърски семинар по Управление на човешките ресурси З 14 14 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема