ОКС "Магистър", Дистанционна форма, неикономисти
Учебен план на магистърска програма "Информационни системи и технологии в бизнеса"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика) З 42 14 6
Въведение във финансите З 42 14 6
Основи на счетоводството З 42 14 6
Основи на статистиката З 42 14 6
Уеб дизайн З 28 28 6
2 семестър
Системен анализ и проектиране на информационни системи З 42 14 6
Компютърни мрежи З 42 14 6
Въведение в информационните системи З 42 14 6
Информационна инфраструктура З 42 14 6
Софтуерен инженеринг З 42 14 6
3 семестър
Информационни системи в бизнес организацията З 42 14 6
Съвременни методи за създаване и оценка на приложен софтуер З 42 14 6
Икономически и стратегически аспекти на ИТ в бизнеса З 42 14 6
Информационни системи за интелигентен бизнес анализ З 42 14 6
Облачни изчисления З 42 14 6
4 семестър
Основи на електронния бизнес З 42 14 6
Интеграция на системи и приложения И 42 14 6
Защита на дигиталните транзакции И 42 14 6
Магистърски семинар по Информационни системи и технологии в бизнеса З 14 14 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема