ОКС "Магистър", Дистанционна форма, неикономисти
Учебен план на магистърска програма "Корпоративен мениджмънт"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика) З 42 14 6
Въведение във финансите З 42 14 6
Икономика на предприятието З 42 14 6
Организация на индустриалното предприятие З 42 14 6
Индустриална икономика З 42 14 6
2 семестър
Индустриален риск мениджмънт З 42 14 6
Управление на човешките ресурси З 42 14 6
Мениджмънт на малкото предприятие З 42 14 6
Управление на разходите З 42 14 6
Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие З 42 14 6
3 семестър
Корпоративно предприемачество З 42 14 6
Мениджмънт на корпорациите З 42 14 6
Управление на корпоративната собственост З 42 14 6
Антикризисно управление на корпорацията З 42 14 6
Бизнес риск в корпорацията З 42 14 6
4 семестър
Управление на екипи и комуникации И 42 14 6
Индустриална политика И 42 14 6
Управление на аутсорсинг проекти И 42 14 6
Иновационен мениджмънт З 42 14 6
Магистърски семинар по Корпоративен мениджмънт З 14 14 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема