ОКС "Магистър", Дистанционна форма, неикономисти
Учебен план на магистърска програма "Икономика и мениджмънт на туризма"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика) З 42 14 6
Въведение във финансите З 42 14 6
Туристически ресурси З 42 14 6
Икономика на туризма З 42 14 6
Хотелиерски и ресторантьорски бизнес З 42 14 6
2 семестър
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма З 42 14 6
Управление на взаимоотношенията с туристите З 42 14 6
Екскурзоводство и туристическа анимация З 42 14 6
Туристически организации, борси и изложения З 42 14 6
Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма З 42 14 6
3 семестър
Организация на алтернативния туризъм З 42 14 6
Туристическа политика З 42 14 6
Стратегии в туризма З 42 14 6
Сигурност и безопасност в туризма З 42 14 6
Мениджмънт на туризма З 42 14 6
4 семестър
Конкурентоспособност на туристическия бизнес И 42 14 6
Валутен и митнически контрол И 42 14 6
Устойчиво развитие на туризма З 42 14 6
Магистърски семинар по Икономика и мениджмънт на туризма З 14 14 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема