ОКС "Магистър", Дистанционна форма, икономисти
Учебен план на магистърска програма "Информационни системи и технологии в бизнеса"
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема