ОКС "Магистър", Дистанционна форма, икономисти
Учебен план на магистърска програма "Застраховане"
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема